ارتباط با رایزن


  مکاتبه با رایزن فرهنگی *
  Captcha

  * Ҳатмӣ  با سلام; عرض ادب و احترام خدمت هموطنان عزیز مقیم ایتالیا

  رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا; در مقام یگانه متولی رسمی مدیریت روابط فرهنگی ایران و ایتالیا, معرفی فرهنگ و هنر ایران در ایتالیا و گسترش همکاری های علمی- فرهنگی دو کشور را در دستور کار دارد.
  تحقیقات فرهنگی در خصوص ایتالیا; ترجمه کتب فارسی به ایتالیایی و انتشار آن; برگزاری دوره های آموزشی زبان و ادبیات فارسی; حمایت از کرسی های دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا; پیگیری و هماهنگی انعقاد تفاهم نامه همکاری های دانشگاهی بین ایران و ایتالیا; برپایی همایش; نمایشگاه های هنری; اجراهای زنده; هفته های فیلم; کارگاه های آموزشی معرفی ایران در مدارس ایتالیا; پشتیبانی از برنامه های فرهنگی انجمن های مردم بنیاد ایرانی در ایتالیا و ... رئوس فعالیت های رایزنی فرهنگی در نیل به اهداف مذکور است.

  Ҳамчунин дар як муддати кӯтоҳе, ки дар онҷо ҷойгир аст, дар як муддати кӯтоҳ ҷойгир кунед.

  اینجانب, ضمن اعلام رامادگی برای حایت از فاهنگی اشخاص, نهادها و دانشجویان ایرانی مقیم

  محمد تقی АМИНИ
  رایزن فرهنگی

   

  саҳм
  Uncategorized