Банифа Фред

بهمن فرزانه (نویسنده - مترجم)

Баҳман Фаронсبهمن فرزانه در سال ۱۳۱۷ در شهر تهران دیده به جهان گشود. دران تصصص و ودددده X X X X Xد X X Xپ X X X X X X X X X X XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN N. .NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

یزان م م مز م م م م م م م م م م م م م م م م مNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.... .ز .ز... .ز......

ز. .زمان................................................................................................. وي همچنين در مدرسه تئاتر ، دوره نمايشنامه نويسي و فیلم نامه نويسي را گذراند.
-

وی پس از اقامت در ایتالیا به مدت 10 سال به عنوان مترجم با سازمان خواربار و كشاورزي جهاني (فائو) در ايتاليا همکاری نمود و مدتی نیز به همکاری با شرکتهای فیلمسازی ایتالیا پرداخت و فیلمنامهای نوشت که به تولید نیز رسید.
فرزانه در انتخاب کتاب برای ترجمه دقّت ‌یادی بهُکار می‌بُرد و هنگامی‌که تصمیم به Тарҷума
حاصل حدود نیم قرن فعالیت فرزانه به عنوان مترجم, ترجمه حدود 50 اثر از نویسندگانی نظیر تنسی ویلیامز, گراتزیا کوزیما دلدا, آلبا دسس پدس, لوئیچی پیراندللو, گابریل گارسیا مارکز, آنا کریستی, اینیاتسیو سیلونه, رولد دال, گابریل دانونزیو, واسکو پراتولینی, ایروینگ استون, جین استون و ... به فارسی بود.
در میان این ترجمه ها, برگردان فارسی وی از كتاب "صد سال تنهایي" اثر گابریل گارسیا مارکز با استقبال بي نظيري رو به رو شد و مورد توجه محافل ادبي وهنري قرار گرفت و تا کنون نيز به عنوان بهترین ترجمه فارسی این شاهکار ادبی شناخته می شود.
بهمن فرزانه در زمستان سال 1392 در سه هفتاد و پنج سالگی در تهران دارفانی را وداع گفت.

саҳм
Uncategorized