ابوالحسن حاتمی

ابوالحسن حاتمی (معمار - مترجم - فعال فرهنگی)

Абхазан Хатӣدکتر ابوالحسن حاتمی (1327) در سال 1969 м. رهسپار ایتالیا گردید. Иттилооти аслӣ бо забони тоҷикӣ (2011 м.) Вуҷуд дорад. این انجمن از شاخص ترین همایش ها در خصوص معماری

ҲАТМИ ДАР ДАР ЗИНДАГИ ФАОЛИТ ТخصصИ ХУД ، БЕ ТАРҶМҲА КАРДАНИ ЭТАЛЛОЕЙ БА ХАБАН ФАРСИ НИШ ИШТКОЛ ДАШТ АСТ. Барбара Форси ду Ммммоа Дастони Худдон аз Нуиссанд Итолиёи Ҷанӣ Рӯдакӣ Ҷанни Родари ؛ یک کتاب از نویسنده ایرانی بیژن زرمندیلی با نام "تابستان بیرحم" و مجموعه داستان های کوتاه آنا ماریا اورتزه Анна Мария Ortese با نام "دریا ناپل را نمیبوسد« در کارنامه ترجمه های وی قرار دارد.

ШАخصТЕРИН ФААЛИТ ҲАТМИ ، МАСАعИ А ا ВА ДАР МАКОМ کک ФАاОЛ ФАРҲАНГИ АСТ. حاتمی که از مؤسسین انجمن فرهنیی ایرانی ایتالیاییی “الفبا” дар давоми рӯз дар соли 2008 (م.) ؛ و به عنوان ببر با ای انجمن کمکاری می ممنماید ؛ از رهگذر برنامه ریزی و اجراء یا مشارکت дар پرپایی ماشش ای پرشمار در معرفی فرهن و متن ارانی به ا Берҷари Ёдмон Зиин Ҳай Милли Эронӣ ؛ پخش филм ва ҷаҷри мусиқӣ ва диғр намоиш ҳа ва намайишаҳ ҳа ҳазрати форам фарҳани эрони ҳомин ؛ به همراه برگزاری دره hai موزشی ببان و ابدیات فرسی و… ققش ه زز هه هز زز ر ر ر ماا

وی به عنوان یک فعال فرهنگی, نقش شاخصی در راهبری اعتراضات و مطالبات جمعی ایرانیان مقیم ایتالیا نیز داشته است که تهیه و انتشار طومار اعتراضی به نصب مجسمه نظامی شاعر پارسی گو در ویلا بورگه زه Вилла Borgese شهر رم, به عنوان شاعر آذربایجانی و بدون اشاره به پارسی گو بودن وی نمونه ای از این فعالیت ها می باشد.

انجمن الفبا اخیرا بر طرح معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به دانش آموزان مدارس ایتالیا تمرکز نموده است که مشارکت با رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به 450 دانش آموز ایتالیایی در حاشیه نمایشگاه تجاری اختصاصی ج.ا. ЭЙРОН ДАР МУХАММАД ДАئМИ НАМОЙША ХАҲИ ШЕҲР РАМ ؛ و برپایی جلسات شاهنامه خوانی توسط نقالان کودک و نوجوان "سفیران صلح و دوستی» در مدارس رم با مشارکت "بنیاد کودک" و رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا, نمونه هایی از فعالیت های اخیر این انجمن می باشد.

саҳм
Uncategorized