شهرو خردمند

شهرو خردمند (бозиҷр-گаррардон ва фақал ъарза намоз)

Шаҳруд Қурраشهرو خردمند پنجم شهريورماه سال 1320 дар таҳияи мотлд ҳард. پدر وي حسن خردمند, نويسنده و كارگردان تئاتر و سينما بود و پرورش در یک محيط هنري سبب گرايش او به تئاتر گردید و از سنين 8-7 سالگي نخستین فعالیت های نمایشی را در مدرسه آغاز نمود. ҲАРДМАНД ДАР САЛИ 1960 م. - Дар соли 1964 م. به آكادمي ملي هنر رم وارد شد و مزمان در مدرسه “فرسن” تحصیلات تئاتر را نیز دامه dada. ОВО Ҳ АС БЕ КАЙОН РАСОНДАН ТАХИЛАТ, ДАР САЛ 1346 БА АЙФАИ НАКШ ДАР ЯКИ АМА НАМЕЙШАНАМА ҲАҲИ "АЛЛИРАМО" НАҲИЗ АСТ دردمند همان سال به ایران بزگشت و ساسال 1355 ба карака намоз Тарҳен ҳамарӣ намуд. او همچنین طي قراردادي با وزارت فرهنگ و هنر وقت, به طور سالیانه نمایش های "سودابه و سياوش», «رستم و اسفنديار», «گيلگمش« و »داود و هوريا" را در جشنواره "طوس" به روی صحنه برد و به مدت شش سال در مدرسه بزيگري و گرگرداني ددريس مند. - 1357-1358-1362 1997 XNUMX با راه اندازی سالن تئاتر Salauno فصل جدیدی در فعالیت ها هنری خود آغاز مود. - Аз шоҳи Тарин Намоиш ҳаи вай ва ман аз ҷониби "Эрдавурафнама" Ашаре Намуд.

саҳм
Uncategorized