فائزه مردانی

دکتر فائزه مردانی (مدرس ؛ محقق و مترجم)

فائزه مرداني متولد شهر تهران است. ي تصصانانففففففففففففففففف وی در ایتالیا تحصیلات خود را در کارشناسی زبان هاي شرقي دانشگاه رم دكتراي ايران شناسي دانشگاه ناپل به پایان رسانده.
مردانی در زمينه شعر و نثر معاصر فارسي به پژوهش اشتغال دارد و شماری ва زار شعرا و نويسندگان ايتاليايي و ايرانيهه رام رام. نقد و ررسي سنناا و تاتر ج.ا.ایران از دیگر حوزه های فعالیت وی می باشد.
از درترر مردانیهه به تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه لنوو ب ب الللغا داااااااااااااااآثآث آث.رآثآثآثآثآثج ايران ، ايتاليا و فرانسه به چاپ رسیده است.
يكي از مساعی ارزشمند وی در راه شناخت و گسترش زبان و ادب فارسي در ایتالیا, تأليف فرهنگ لغت فارسي- ايتاليايي / ايتاليايي- فارسي ای مي باشد كه در سال 2000 به همت رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا توسط انتشارات "والاردي" ايتاليا به چاپ رسيده است.
دکتر مردانی همچنین, دبیر دو دوره گذشته همایش بین المللی سالیانه ای که با همکاری رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا و دانشگاه بلونیا در خصوص ادبیات معاصر فارسی برگزار می گردد نیز بوده است.

саҳм
Uncategorized