همایون ارس

همایون کیارس (باستان شناس)

Ҳайдай Кириарهمايون كيارس (هومن) در شانزدهم تیرماه 1332 در ارومیه متولد د.
صصصللل ا ا.. در سال 1971 м. س از قبولی در آزمون اعزام به خارج جهت ادامه تحصیل به شهر فلاه فارس و ط انمه در دو رشته باستان شناسی و سینم. وی پس از 2 سال به شهر رم نقل مکان نمود و پس از فارغ التحصیلی در رشته تأتر و سینما (1975 م.) تحصیلات خود در رشته باستان شناسی را نیز در دانشگاه Sapienza شهر رم تا مقطع دکتری ادامه داد. وی در ادامه به تدریس در دانشگاه هاي رم ، ترين و پسينو پرداخت و همكاري خود با وزارت فرهنگ ايتاليا را نیز آغاز نمز.
Ҷиарс Кавш Ҳаи Бастон Шансои Муттаъди Ра дар Хуршери Миттлф Ҷамоаи Ҷаноби Ниру Нивуланд ؛ مصر ؛ سودان و ترکیه به انجام رسانده و در شاخص ترین فعالیت خود, مدیریت گروه 25 نفره ای را بر عهده داشته است که کاوش های 18 ساله ایشان منجر به کشف "ویلای رومی" شد که در جریان آن, 680 هزار قطعه سنگ مربوط به بنایی متعلق به دوره ماقبل برنز کشف گردید.
ماحصل فعالیت های باستان شناسی کیارس در االب مقالات تخصصی متعدد در حوزه باستان شناسي انتشار یافته است.
وی علاوه بر فعالیت های باستان شناسی, فعالیت هنری در حوزه موسیقی را نیز تعالیب ای باستان شناسی, فعالیت هنری در حوزه موسیقی را نیز تعالیبی نماید که کمکال سرون سروی سرو سرو سر سری . 1998 و انتشار آلبب MUSIQI "НАКХЕ НАХАИТ СУТ" که عععر آن را نیز خود SURUDHE ، NAMUNHHHAII زز آن است.

саҳм
Uncategorized