مصاحبه خبرگزاری مهر با رایزن ФАРҲАНГИ АЙРОН ДАР ИТАЛИЯ

ТАРИخچА ВА ВУضАИТ آМУزШ زБОНАН ВА АДБИЯТ ФАРСی ДАР ДАР ИТАЛИЯ

محمدتقی امینی, رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا, در گفتوگو با مهر خبر داد: با برگزاری کلاسهای آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی به صورت مجازی, متقاضیان ایتالیایی به نسبت دورههای قبل, Идома

Хонда шуд ...