جشنواره فیلم کوتاه اتالیا

اهداء جایزه نخست ششنواره بین المللی فیلم کوتاه Кӯтоҳ дар Понте به ممینده ایران

Хуиамаи "گرگم و گله می برم" ؛ ساخته امیرهوشنگ ععین پ جایزه بهترین پوانمایی بخش رقابت بن‌المللی سیدهمین جشنار بن جننال الکل الل الا Идома

Хонда шуд ...