Хабарҳои таҳрирӣ; Ҳикматҳои зарбулмасалҳои форсӣ.

Ҳикматҳои зарбулмасалҳои форсӣ; Пули байни фарҳангҳо.

Зарбулмасалу мақол, бешак, ҷузъи ҷудонашавандаи ҳар як забон ва фарҳанг аст ва ҳар касе, ки мехоҳад забон омӯзад, бояд онҳоро низ омӯзад; вале ба далели идомаи забон ва зинда будани он ин маќол ва зарбулмасалњо бо мурури замон ба таѓйироти гуногун дучор шудаанд, ки гоње аз маънои аслї дур мешаванд.
Онхо оинаи хирад ва ахлоки як халк мебошанд. Онҳо дар тӯли асрҳо ва давру замонҳо ба вуҷуд омада, зери таъсири рӯйдодҳо ва ҳолатҳои равонӣ ва таърихӣ қарор мегиранд ва ганҷҳои солҳои ояндаро ифода мекунанд.

Хирадмандй ва табиати одамон дар зарбулмасалу маколхо зохир гардида, дониши онхо на танхо барои чукуртар донистани забон, балки барои дарк намудани тарзи тафаккур ва хислату хислати шахсон низ кумак мерасонад. Муқоисаи зарбулмасалу маколҳои ба халқиятҳои гуногун мансуб буда, нишон медиҳад, ки онҳо то чӣ андоза умумият доранд ва дар навбати худ барои хубтар фаҳмидан ва наздик шудан ба онҳо мусоидат мекунад. Дар зарбулмасалхо тачрибаи чукури таърихии халк, фикру мулохизахои вай дар бораи мехнат, зиндагй ва маданият инъикос ёфтааст. Истифодаи дуруст ва бамаънӣ аз зарбулмасалу идома ба гуфтор асолат ва баёни хос медиҳад. Зарбулмасал ҷолибтарин жанри фолклорест, ки забоншиносон мавриди омӯзиш қарор додаанд, вале аз бисёр ҷиҳат он нофаҳмо ва мураккаб боқӣ мемонад.
Муаррифии зарбулмасалҳои форсӣ аз ҷониби донишҷӯёни курсҳои забони форсӣ, ки аз ҷониби Пажӯҳишгоҳи фарҳангии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Рум ташкил шудааст.
Лоиҳа дар чаҳорчӯби ибтикори фарҳангии пажӯҳишгоҳ, ки ҳамеша ба таблиғи осоре бо забони итолиёвӣ муваззаф аст, амалӣ мешавад, ки хонандаро ба адабиёт, фарҳанг, санъат ва фолклори Эрон наздиктар кунад.

Тарҷума ва таҳрир: Донишҷӯёни курси мукаммали забони форсии Донишкадаи фарҳангии Эрон дар Рум

Нашрия: The Circle

145 саҳифа

саҳм