حرح هشت و نیم کلیپ نمایشی

هککر ریطیته

دانیال خیری خواه (بازیگر) و علی شمس (کارگردان) از ایران و Никола Pianzola (بازیگر) و Анна Дора Dorno (کارگردان) از ایتالیا در قالب همکاری از راه دور با حمایت سفارت ایتالیا در تهران و شرکت نمایش ایتالیایی Instabili Vaganti طرحی را با عنوان " Ҳешт ва Ним کлиҷ Намоишӣ: Ҳунарҳои Беморӣ Ҳаме Зери Шадд Ҳиндӣ Мо Ра Дарвокун Саҳт ”Ҷавонон Намуданд. 1399-8-5 XNUMX XNUMX این مجموعه که تولید نخستین خروجی آن یک ماه به طول انجامیده, شامل هشت کلیپ XNUMX-XNUMX دقیقهای و یک تیزر است, که با مضمون زندگی در جهان پساکرونا, با عنوان "فراتر از مرزها» در فضای مجازی نیز انتشار یافته است.

саҳм