اارتون کلاب ایتالیا

Намояндагон Эрон дар Картон Ҳалоб Эриталия

پویانمایی "این سو ، نن سو" ساخته لیدا فضلی ؛ و "هویت" ساخته علیرضا صالحی ، مممایگگ ا ا اییییرررررخ ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک "کاتتتو ک ک" کارتون اه از تاریخ 25 غ 29 июн 1399 در شهر "ریمینی" ایتالیا برگزار خواهد شد. در جریان سی و ششمین دوره جشنواره "کارتون کلاب" یتتالیا ، 250 ثر پویانمایی ر سراسر جهان به نمایش واشهه دو سال پیش ، مهدی خرمیان با پویانمایی "سوزنبان" موفق به کسب جایزه نخست این جشنواره شده است.

саҳм