افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس های قدیم و جدید شهرمشهد در ماترا

17 рақамҳои 5 -ро бо пуррагӣ 2019 муҷаҳҳаз кардан мумкин аст. نمایشگاه عکس های قدیم و جدید شهر مشهد را در شهر ماترا ایتالیا افتتاح می نماید. در مراسم اففتاحیه این نمایشگاه ار در Ҳипогеумҳо дар Майдони Сент-Франсис шӯру марзро ба муҳокима гузоштаанд.

در این نمایشگاه 30 عدس جدید شهر مهد از محمد خوشرو ؛ و 10 عکس قدیمی دره قاجار ای نnاز از اهالا تراه این نمایشگاه بخشی از مجموعه برنامه هایی است که رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, هم زمان با انتخاب شهر ماترا به عنوان یکی از دو پایتخت فرهنگی اروپا در سال 19 م., با عنوان "از مشهد تا ماترا» در این شهر برگزار می نماید.

саҳм