تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب بامداد ИСЛАМ

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ،تاب "بامداد اسلام" ؛ اثر عبدالحسین زرین کوب را ، در قالب طرح حمایت از Тарҷамхӯр آثار فارسی به دیگر زبان ها (تپ) و منتشر نمود. این کتاب توسط سمیه عویشاوی (یدیقی) ва ززانزان فففا ب ب بهههههههههههههه؛؛؛؛ان؛ و با عنوان ایتالیایی (Субҳи Ислом) ؛ در قالب 160 صفحه ؛ و شمارگان 1000 نسخه ؛ توسط انتشارات "ایل چرکیو" (Сирк) ؛ ماه می سال 2020 м. (اردیبهشت ماه 1399) به چاپ رسیده ؛ و با قیمت 28 یورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردیده است. Рӯзи 11 майи соли 2020 ба забони тоҷикӣ ташриф овардан мумкин аст. ن.................. و سپس از اواخر خردادماه 22 ، در تت.. .فف ف.... .ففف....... .ی .ییییییییییی...........

саҳм