آغاز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

نمایشگاه عکس های قدیم (آنتونیو جانوتزی) و ددید (محمد خوشرو) مشهد مقدس در ماترا افتتاح شد

از ساعت 17 روز شنبه 13 مهرماه 1398 نمایشگاهی مشتمل بر 30 عکس جدید شهر مشهد از آثار محمد خوشرو; و 10 عکس قدیمی دوره قاجار این شهر از آقای "آنتونیو جانوتزی" از اهالی شهر "ماترا« در Hypogeum Сан Франческо شهر майдони " ماترا ”ایتالیا افتتاح شد. در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه که با حضور رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا; شهردار; و مشاور شهرداری «ماترا»; و مشاور وزیر میراث و فعالیتهای فرهنگی ایتالیا انجام یافت; اکبر قولی; رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا, طی مصاحبه با خبرنگار شبکه تلویزیونی "TRM" شهر "ماترا»; با اشاره به مناسبات همه جانبه فرهنگ محور دو کشور; و ارایه گزارش مختصری از روند شکل گیری و اجرای این طرح; عکاسان; و ارزش معنوی; معماری; و هنری محتوای عکسهای نمایشگاه را تشریح ؛ و ضضننپپسزززززززززز؛ ؛؛ت؛؛؛؛؛ممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم این نمایشگاه که تا روز 27 1398 مهرماه برپا خواهد بود; بخشی از مجموعه برنامههایی است; که رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, هم زمان با انتخاب شهر "ماترا" به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019 م;. با عنوان "از مشهد تا ماترا "، در این شهر برگزار می نماید.

саҳм
  • 3
    Саҳмҳои