جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان

Нигоҳ доштани номуайян ва сабти овозҳо

14 - 8 инъикоси 1397 дар якҷоягӣ бо истифодабарандагон дар якҷоягӣ бо бренди интерфейси.
سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان با حضور بیش از 200 فیلم کوتاه و بلند داستانی و پویه نمایی, از ده ها کشور, در بخش های رقابتی و غیر رقابتی برگزار می شود.
Синмои Эрон ؛ БИН АЛМАЛЛ ХОТАҲ ВА БЛАНД ДАСТАНИ ؛ Хочи Намои ؛ تجربه های اصفهان ؛ المپیاد ؛ Хочи Намози Даншҷвӣ ؛ جشنواره اینتر فیلم ؛ НУДАШТ ВА БУРЗАШТ ؛ و نگاه ویژه به "ار "یئائز میزاکی" بهش اای متلف سی و ککمین جشنواره بن المللي ملم کودک و ون صک صص ص
این جشنواره با مشارکت ده عضو دبیرخانه و ساار یرایی ؛ داور ایرانی ва غیرریی ؛ و هیأت داوران کودکک
برای اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی این جشنواره به نشانی http://www.icff.ir مراجعه فرمایید.

саҳм