جشنواره خارمیانه انون

جشنواره Синмайи Фарҳангӣ Кармия Аҳнон Муҳаммадӣ Ми Ман

جشنواره سینمایی فرهنگی "خاورمیانه اکنون" شهر فلورانس ایتالیا, از ساعت 21 جمعه بیستم تیرماه 1399 فیلم "تهران شهر عشق» ساخته علی جابر انصاری را به صورت برخط (آنلاین) به نمایش می گذارد.

Тарҷумаи ҳолатҳои фавқулодда:

https://www.cinemalacompagnia.it/evento/middle-east-now-beyond-tehran-city-of-love/

саҳм