جشنواره فیلم کوتاه اتالیا

اهداء جایزه نخست ششنواره بین المللی فیلم کوتاه Кӯтоҳ дар Понте به ممینده ایران

Хуиамаи "گرگم و گله می برم" ؛ - Эйн Хуиаммаи ҳашт дақиқа Ай ، Барасас Дастони ба Ҳэмину Анвон ؛ НУШТАХЗИ АФСАНХЕ ШАБАНГУНГАД ؛ Туст Канвон Куруш Ферзи Худодан ва Навчавон ، дар Соли 2018 م. ТУЛИД ШУД АСТ. Сисдҳемин дар бораи ҷашнвора бинкаллимӣ филм худо кутоҳ дар Понте кӯтоҳ аст در بخش های رقابتی چالش تولید فیلم کوتاه در 48 ساعت و موسیقی متن ویژه کودکان و نوجوانانا تولید فیلم کوتاه در 18 ساعت و موسیقی متن ویژه کودکان و نوجوانان نیز, جوجز انان و و پیش از این, 15-1399 اردیبهشت ماه 7 (4-2020 ماه می 17 م.) بخش نخست این جشنواره با نمایش برخط فیلم های تولید شده توسط کودکان و نوجوان در رده های سنی مختلف برگزار گردید و در ادامه, در بخش دوم, 10-2020 بان ما ۱۳۹۹ (۳۱ اتبر LغAITT ۷ NAMAMBR XNUMX م.) АР РАҲ ЯФТА БЕ БЕША ҲАЙ РАКАБТИ ИН ҶОННАВАР ИН ҶОНРО ВОРУ ДОРАД

саҳм