دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ویژه کوdکان و نوجوانان

خخختز ی

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا قصد دارد ؛ یک دوره آموزش زبان Farsia ва ژژژ ک کووککان و و ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،.. .،،،،، ان بر دره هرای اننووانان 10 ба 16 сол аст به ویژه فرصتی برای آشنایی فرزندان ایرانیان مقیم, با زبان فارسیی, و ارتباط بهتر با والدین و فرهنگ خاسا.
این دوره در صورت رسیدن شمار متقاضیان به حد نصاب گزررار ؛ و نحوه ثبت نام و اطلاعات تکمیلی ان ، متعاقبا به Маттоҷайяния ва ،ططاا رسسسسخخخشش ششد. ششششش....
علاقه مندان به شرکت در این دوره می توانند ؛ از طریق لینک ذیل نسبت به تکمیل فرم پیش ثبت نام اقدام نمایند.

Аввалин курси онлайнии форсӣ барои наврасон

саҳм