روج جهانی محیط زیست

Руҳ Ҷанини Муҳим Чистан Кароми Бад

پنجم ژوئن ؛ برابر با شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود ونه خورشیدی روز جهانی محیط زیست ، ارامی باد.

саҳм