مصاحبه با ننوچهر دقتی

Маҳоҳба Руҳнамо Рамсми Вотикан ба Мануҳҳер Дикти Аъзос Эронӣ

روزنامه رسمی واتیکان با انتشار یکی از آثار منوچهر دقتی عکاس ایرانی, مصاحبه ای که با وی انجام داده را نشز, ن. منوچهر دقتیه ساکن کشور فرانسه است ؛ Тоҷикфилм 2 جایزه بین المللی عکاسی Word Press Photo ва جایزه اسکار عکاسی خبری گردیده است. مشروح این مصاحبه در Иншони ҚАБЛ ДАСТРСИ АСТ.

саҳм