نشست دانشگاهی معماری معاصر ایران

نشست تخصصی گرایشات معماری معاصر ایران در دانشگاه ساپینزا شهر رم

Беҳтар кардани шароити меҳнатӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии онҳо, نشست تخصصی "گرایشات معمار"

در این نشست, پس از خوشامدگویی Лука Ribichini رییس کمیسیون فرهنگی خانه معماری و نایب رییس دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم; عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران; Domizia Mandolesi هماهنگ کننده دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ساپینزا; و Роберто Cherubini رابط بین الملل دپارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا; معمار Alessandra De Cesaris; و کامران افشار نادری (مؤسس مجله تخصصی معمار) در خصوص گرایشات معماری معاصر ایران به ایراد سخن خواهند پراخت; و از ساعت 18 با حضور Лора Валерия Ferretti و Guendalino Salimei از معماران دپارتمان معماری و طرح Дунёи иқтисод, Низом ва ғайра انی انجام خواهد یافت.

саҳм