نشست معماری معاصر ایران در شهر رم

نشست معماری معاصر ایران در خانه معماری شهر رم

هم زمان با فراراسیدن نوروز 1398 از ساعت 14.15:1398 روز شنبه سوم فروردین ماه 23 (2019 مارچ 47 م.) نشست تخصصی "معماری معاصر در ایران: چشم انداز و طرح های تحول و توسعه« در خانه معماری شهر رم; واقع در майдони пиёдагард, XNUMX آغاز خواهد شد.

در این نشست تخصصی که با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران; و انجمن معماران ایرانی در ایتالیا; و نظام معماری شهر رم برگزار می گردد; عبدالرضا گلپایگانی معاون شهر دار تهران; اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا; حسین ماهوتی پور رییس انجمن معماران ایرانی ایتالیا و معمار فواد ربانی; سپیدا صراف زاده; میترا معصومی; خادی نیم میدید. و معاون شهردار رم به ایراد سخن خواهند پرداخت.

Нигоҳ накарда ба он ки 20-ро ба кор андохтед

саҳм