افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در شهر ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در پایتخت فرهنگی اروپا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, از ساعت 18: 30 روز جمعه 8 نوامبر 2019 م (17 آبان ماه 1398) نمایشگاه عکس عشایر ایران; با عنوان "اقوام و سرزمین های ریسنده: مسیرهای چرگشت میان ایران و ایتالیا»., در دستکنده های باستانی Motta به نشانی Тавассути Сан Бартоломео, 46 ба Matera افتتاح خواهد د.

این نمایشگاه که به مناسبت انتخاب شهر Matera به عنوان پایتخت ررهنگی اروپا در سال 2019 m. در این شهر برگزار می گردد ؛ پیش از این در سال 2016 m. در شهر Пескара ؛ و متعاقباً در سال 2018 м. در شهرهای رم و تهران برپا گردیده ؛ و تتایصههآ؛آااااا. .اااااا..........................................................................................................................................

مشارکت در برگزاری این نمایشگاه ، ،خخییززفالفهههههههی ای اییی ایییییییییییییییییییییییی است; که در کنار برگزاری مجموعه برنامه فرهنگی "از مشهد تا ماترا»; و پیگیری انعقاد پیمان خواهرخواندگی شهر های توس و Matera; نامگذاری متقابل خیابان هایی در دو شهر; و نصب سردیس فردوسی در این شهر انجام یافته است.

گزگزگزریسو ت

افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

آغاز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

саҳм