افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در شهر ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در پایتخت فرهنگی اروپا

با مشارکت Райҳни Фарҳенӣ Эрон дар Итолиё ва аз соати 18:30 рӯзи ҷумъа 8 ноябри соли 2019. Ба Аннон "Аҳвом ва Сремин" гуфта мешавад 

ЭЙН НАМОЙШИКА که به مناسبت نتخاب شهر Matera به ونوان پپتخت هررنگر اروپا در سال 2019 م. ДАР ИН ШАҲР БАРЗОР МЕ КУНЕД ؛ پیش از این در سال 2016 م. Дар дарвозаи Пескара ؛ وتعاقباً در سال 2018 م. در شهرهای رم و تهران برپا گردید ؛ و Китоби Мубор آн ни ба маршрат Райҳни Фарҳанги Эрон дар Иттилия Антшара Ёфт АСТ.

Машварат дар Бернӣ Намешава است ؛ که در کنار برگزاری مجموعه برنامه فرهنگی "از مشهد تا مترا" ؛ و گیری انعقاد میمان واهرخواندگی شهر اا يوس و Matera ؛ Намозори мтқабл чибан ҳайи дар дар ду шаҳр ؛ و نصب سردیس دردوسی در این شهر انجام اافته ست.

گزگزگزریسو ت

افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

آغاز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

 

саҳм