روز ملی بزرگداشت سعدی رازی

Берзори Вобинар Шаби ба Саъди Шерозӣ

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, در جریان مجموعه برنامه های 160 سال روابط دیپلماتیک ایران و ایتالیا, از ساعت 19 چهارشنبه 1 ادیبهشت ماه 1400 وبیناری را به مناسبت روز ملی گرامیداشت سعدی شیرازی (اول اردیبهشت ماه) با حضور محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ و روفسور Даниэла Менегини ва Доменико Ингенито Остатид Ҷабан ва Адбиат Фарси дардшаи ҳаӣ Cà Foscari ва UCLA Берҷари Намӣ. Барой Аттол бо صفحه Намоз ОНИҚО Алӣ намоиед. 

Saàdi (1184 - 1291)

 

саҳм